Cara Bertanam Hidroponik Sistem Deep Flow Technique (DFT)

Hidroponik Sistem Deep Flow Technique (DFT)
Pada artikel sebelumnya telah di bahas mengenai berbagai Model Pengairan Sistem Hidroponik, salah satunya adalah Sistem Deep Flow Tehnique (DFT) dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan air kedalaman berkisar antara 4-6 cm.

Hidroponik sistem DFT memerlukan pasokan listrik untuk mensirkulasikan air ke
dalam talan-talang tersebut dengan menggunakan