Teknologi BroilerX mampu mencatat kelembaban, suhu, kadar ammonia dan kadar CO2 di kandang. Dengan adanya aplikasi ini, keadaan kandang ayam dapat dilaporkan secara realtime.

  • Bagikan
Teknologi BroilerX mampu mencatat kelembaban, suhu, kadar ammonia dan kadar CO2 di kandang. Dengan adanya aplikasi ini, keadaan kandang ayam dapat dilaporkan secara realtime.
Teknologi BroilerX mampu mencatat kelembaban, suhu, kadar ammonia dan kadar CO2 di kandang. Dengan adanya aplikasi ini, keadaan kandang ayam dapat dilaporkan secara realtime.
Teknologi BroilerX mampu mencatat kelembaban, suhu, kadar ammonia dan kadar CO2 di kandang. Dengan adanya aplikasi ini,  keadaan kandang ayam dapat dilaporkan secara realtime.
  • Bagikan