Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Memberi Pengarahan

  • Bagikan
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Polbangtan Gowa (2/8/2021)
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Memberi Pengarahan
  • Bagikan